Vil du gjerne lære engelsk?

Vil du gjerne lære engelsk? Vi kan hjelpe deg. Mer enn 1 500 000 000 mennesker i verden lærer engelsk. Mange bruker Easy English bøkene.

Easy English er meget lett å forstå. Du vil like det. Dette er godt engelsk, men det er også lett engelsk. Det benytter bare 3000 engelske ord. Grammatikken er også meget lett.

Du kan lese den kristne boken som heter Bibelen. Vi har oversatt den til Easy English. Du kan også lese bøker om Bibelen på Easy English.

Alle våre bøker er gratis. Du skal ikke betale for dem. Du kan kopiere Easy English bøkene og gi dem til dine venner.

Vi håper du har glede av å lære engelsk. Vi håper at våre Easy English bøker vil hjelpe deg til det.


Besøke nettstedet: www.easyenglish.bible

1 Mosebok 2 Mosebok 3 Mosebok 4 Mosebok 5 Mosebok Josvas Dommernes Ruts 1 Samuel 2 Samuel 1 Kongebok 2 Kongebok
1 Krønikebok 2 Krønikebok Esras Nehemias Esters Jobs Salmenes Salomos Ordsprog Predikerens Salomos Høisang Esaias
Jeremias Klagesangene Esekiel Daniel Hoseas Joel Amos Obadias Jonas Mika Nahum Habakuk Sefanias Haggai Sakarias Malakias
Matteus Markus Lukas Johannes Apostlenes-gjerninge Romerne 1 Korintierne 2 Korintierne Galaterne
Efeserne Filippenserne Kolossenserne 1 Tessalonikerne 2 Tessalonikerne 1 Timoteus 2 Timoteus Titus Filemon
Hebreerne Jakobs 1 Peters 2 Peters 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Apenbaring