Biblia scrisá în engleza simplá: Învăţaţi engleza?

Învăţaţi engleza? Noi vă putem ajuta. Peste 1 500 000 000 de oameni din întreaga lume învaţă engleza. Multă lume foloseşte cărţi EasyEnglish.

Easy English e uşor de înţeles. Vă va plăcea. E o engleză corectă, dar în acelaşi timp, uşoară, folosind doar 3000 de cuvinte englezeşti. Gramatica e la fel de uşoară.

Veţi putea citi cartea creştină care se numeşte Biblia. Noi am tradus-o în EasyEnglish. De asemenea, veţi putea citi cărţi despre Biblie scrise în EasyEnglish.

Toate cărţile noastre sunt gratuite. Nu trebuie să daţi bani pe ele. Puteţi să faceţi copii după ele şi să le daţi şi prietenilor dumneavoastră.

Noi sperăm să vă placă să învăţaţi engleza. Sperăm că vă vor ajuta cărţile noastre EasyEnglish.


Vizitaţi: www.easyenglish.bible

Geneza Exod Levitic Numeri Deuteronom Iosua Judecărori Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Împăraţi 2 Împăraţi
1 Cronici 2 Cronici Ezra Neemia Estera Iov Psalmi Proverbe Eclesiast Cântarea Cântărilor Isaia Ieremia
Plângeri Ezechiel Daniel Osea Ioel Amos Obadia Iona Mica Naum Habacuc Ţefania Hagai Zaharia Maleahi
Matei Marcu Luca Ioan Faptele Apostolilor Romani 1 Corinteni 2 Corinteni Galateni
Efeseni Filipeni Coloseni 1 Tesaloniceni 2 Tesaloniceni 1 Timotei 2 Timotei Tit Filimon
Evrei Iacob 1 Petru 2 Petru 1 Ioan 2 Ioan 3 Ioan Iuda Apocolipsa