O Biblii w łatwym angielskim: Czy uczysz się angielskiego?

Czy uczysz się angielskiego? Możemy ci pomóc. Ponad 1500 000 000 ludzi na świecie uczy się angielskiego. Wiele osób korzysta z książek w łatwym angielskim - EasyEnglish.

EasyEnglish jest łatwy do zrozumienia. Spodoba ci się. Jest to poprawny angielski, a jednocześnie łatwy. Używa tylko około 3000 słów angielskich. Bardzo łatwa jest również jego gramatyka.

Możesz czytać książkę chrześcijan nazywaną Biblią. Przetłumaczyliśmy ją na łatwy angielski - EasyEnglish. Możesz również czytać książki o Biblii w łatwym angielskim.

Wszystkie nasze książki są za darmo. Nie musisz płacić za nie żadnych pieniędzy. Możesz kopiować książki w łatwym angielskim i możesz je dać swoim przyjaciołom.

Mamy nadzieję, że polubisz czytanie w EasyEnglish. Mamy nadzieję, że nasze książki w EasyEglish pomogą ci.


Wejdź na stronę: www.easyenglish.bible

Rodzaju Wyjścia Kapłańska Liczb Powtórzonego Prawa Jozuego Sędziów Rut 1 Samuela 2 Samuela 1 Królewska 2 Królewska
1 Kronik 2 Kronik Ezdrasza Nehemiasza Estery Hioba Psalmów Przysłów Koheleta Pieśń nad pieśniami Izajasza Jeremiasza
Lamentacje Jeremiasza Ezechiela Daniela Ozeasza Joela Amosa Abdiasza Jonasza Micheasza Nahuma Habakuka Sofoniasza
Aggeusza Zachariasza Malachiasza Mateusza Marka Łukasza Jana Dzieje Apostolskie Rzymian 1 Koryntian 2 Koryntian Galatów
Efezjan Filipian Kolosan 1 Tesaloniczan 2 Tesaloniczan 1 Tymoteusza 2 Tymoteusza Tytusa Filemona
Hebrajczyków Jakuba 1 Piotra 2 Piotra 1 Jana 2 Jana 3 Jana Judy Apokalipsa