De Bijbel in eenvoudig Engels: Bent u Engels aan het leren?

Bent u Engels aan het leren? Wij kunnen u helpen. Meer dan 1 500 000 000 mensen op de wereld leren Engels. Veel mensen gebruiken EasyEnglish boeken.

EasyEnglish is erg makkelijk te begrijpen. U zult het leuk vinden. Het is goed Engels, maar het is ook gemakkelijk Engels. Het gebruikt slechts 3 000 Engelse woorden. Ook de grammatica is makkelijk.

U kunt het Christelijke boek dat de Bijbel heet, lezen.

Wij hebben het in EasyEnglish vertaald. U kunt ook boeken over de Bijbel lezen in EasyEnglish.

Al onze boeken zijn gratis. U hoeft helemaal geen geld te betalen. U kunt EasyEnglish boeken kopiëren en de kopieën aan uw vrienden geven.

Wij hopen dat u geniet van het Engels leren. Wij hopen dat onze EasyEnglish boeken u zullen helpen.


Ga naar www.easyenglish.bible

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Rechters Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen
1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Ester Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen
Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Haggai Zacharia Maleachi
Matteüs Marcus Lucas Johannes Handelingen Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeziërs
Filippenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteüs 2 Timoteüs Titus Filemon
Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring