Er De ved at lære engelsk?

Er De ved at lære engelsk? Vi kan hjælpe Dem. Flere end 1 500 000 000 mennesker i verden lærer engelsk. Mange mennesker bruger Easy English-bøgerne.

Easy English er meget let at forstå. De vil synes om det. Det er godt engelsk; men det er også et let engelsk. Det bruger kun 3000 engelske ord. Grammatikken er også meget let.

De kan læse den kristne bog, der hedder Bibelen. Vi har oversat den til Easy English. De kan også læse bøger om Bibelen på Easy English.

Alle vore bøger er gratis. De skal ikke betale for dem. De kan kopiere Easy English-bøgerne og give dem til Deres venner.

Vi håber, at De har fornøjelse af at lære engelsk. Vi håber, at vore Easy English-bøger vil hjælpe Dem hertil.


Gå til www.easyenglish.bible

1 Mosebog 2 Mosebog 3 Mosebog 4 Mosebog 5 Mosebog Josua Dommer Rut 1 Samuel 2 Samuel Første Kongebog Anden Kongebog
Første Krønikebog Anden Krønikebog Ezra Nehemias Ester Job Salme Ordsprogene Prædikeren Højsangen Esajas Jeremias
Klagesangene Ezekiel Daniel Hoseas Joel Amos Obadias Jonas Mikas Nahum Habakkuk Zefanias Haggaj Zakarias Malakias
Matthæus Markus Lukas Johannes Apostelenes gerninger Romerne 1 Korinterne 2 Korinterne Galaterne
Efeserne Filipperne Kolossensern 1 Tessalonikerne 2 Tessalonikerne 1 Timoteus 2 Timoteus Titus Filemon
Hebræerne Jakob 1 Peter 2 Peter 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Aabenbaringen